Archive for Ağustos 2014

TÜRKİYE İŞGAL ALTINA OLSA NELER YAŞARIZ?Türkiye büyük bir savaşa girip yenilseydi, düşmanlar ülkeyi işgal etseydi nasıl

bir yaşamımız olurdu, yabancı bir gücün baskısı altında nasıl bir cehennem

yaşardık, neler yaparlardı bize?

Gazetecileri gözaltına aldırıp polislere dövdüre dövdüre öldürtürler, sonra da o

polisleri yargıya vermekte ayak mı sürterlerdi?

Manisa'da on altı yaşındaki çocukları toplayıp işkenceye mi yatırırlardı; küçük

kızları çırılçıplak soyup meme uçlanna elektrik mi verirlerdi; çocukların

ailelerini korkutur, oğlunu arayan babayı da oğluyla birlikte falakaya mı

yatırırlardı?

Ülkemizdeki iki bin köyü ateşe mi verirlerdi?

Güneydoğu'dan, Orta Anadolu'dan milyonlarca insanı göçe zorlayıp kent

varoşlannda aç biilaç, sefil yaşamaya mı mahkûm ederlerdi?

Köylerinden sürdükleri insanları çöplüklerde yiyecek arayacak hallere mi

koyarlardı?

Köylüleri minibüslere doldurup alev alev yakarak mı öldürürlerdi?

Suçlu olduklarından kuşkulandıkları insanların evlerini gece yarısı basıp

hepsini sorgusuz sualsiz

kurşuna mı dizerlerdi?

Mahkemeleri devreden mi çıkarırlardı?

Vergi diye bizden topladıkları paralan, devlet bankaları aracılığıyla kendi

işbirlikçilerine mi dağıtırlardı?

Emeklileri, maaş kuyruklarında ölecek hale mi sokarlardı?

Gazi mahallesinde olayları kışkırtıp, sonra göstericileri sivil polislerine mi

vurdururlardı?

Bir kurul oluşturup, parlamentoyu bu kurulun hâkimiyetine mi sokarlardı?

Seçimle gelmiş insanları parlamentonun kapısında tutuklatıp hapislere mi

attırırlardı?

Düşüncelerini söyleyenleri özel mahkemeler kurup yargılayarak zindanlara mı

doldururlardı?

Türkiye'nin kapılarını bütün dünyaya kapamaya mı uğraşırlardı?

Vatandaşlarımıza dışkı mı yedirirlerdi?

Hukukun geçerliliğini yok mu ederlerdi?

Haklarını isteyen memurları başkentin göbeğinde coplarlar mıydı?

Türkiye'yi çağdışı bir anayasayla yaşamaya mı zorlarlardı?

Hoşlarına gitmeyen haberleri yazan gazetecileri korkutmaya mı uğraşırlardı?

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi şimdi de kendi işbirlikçilerinden

zenginler mi yaratırlardı?

Bütün paralarımızı silah alımına harcayıp yatırımları durdurarak, işsizliğin,

sefaletin artmasına mı sebep olurlardı?

Kitapları toplayıp yaktırırlar mıydı?

Gizli cinayetler işleyecek özel örgütler mi kurdururlardı?

Hangi suçu işlerlerse işlesinler kendi memurlarının yargılanmasını özel

kanunlarla önlerler miydi?

Sünnilerle Alevileri birbirlerine karşı kışkırtırlar mıydı?

Hangi partilerin ülkeyi yöneteceğine karar verip seçim sonuçlarına aldırmadan

kendi istedikleri iktidar kompozisyonlarını oluşturmak için alttan alta baskı mı

yaparlardı?

Ülkenin bazı kentlerine, kasabalarına, köylerine girmemizi mi yasaklarlardı?

Kendi ülkemizde bir yerden bir yere özgürce gidemez mi olurduk?

Düşmanlar ülkemizi işgal edip halkımızı baskı altına alsa nasıl yaşardık, neler

yaparlardı bize, ne tür cehennemlerde yaşatırlardı insanlarımızı?

İşgal altında yaşarken biz ne yapardık peki?

Alkışlar mıydık işgalcileri, korktuğumuz için hayatımızı ve onurumuzu satar

mıydık?

Ne yapardık işgal altında?

Ne yapardık?

AHMET ALTAN
19 Ağustos 2014 Salı

FACEBOOK'TA BİZ

Blogger tarafından desteklenmektedir.

ARŞİVİMİZ

POPÜLER YAZILAR

- Copyright © basit görüşLER -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -